درباره ما

موسسه انرژی درخشان زمان، یک سازمان تحقیقاتی غیر تجاری است، که متشکل از هیات تحقیقاتی با سابقه بیش از 10 سال می باشد. هدف اصلی آن انتقال و تولید و انتشار دانش و طراحی خلاقانه کار با استفاده از علوم جدید و ارائه پیش بینی های علمی برای جهان ما است.

دانش قدرت به کار بردن دانسته هاست و برای این که بتوانیم کاربردیش کنیم باید به زبان ساده بیان شود. خداوند سرشار از علم است و در همه انسانها روح و نقش خدا تعریف شده است. پس همه ما می توانیم دانشمند باشیم و برای ایجاد یک دانشمند به تحصیلات آنها نیازی نیست به قدرت به کار بردن دانسته هایشان نیاز است.

مدیر موسسه: دکتر میترا شهسوار

منشور اخلاقی موسسه

  • شروع تمام تحقیقات و برنامه ها با نام های خداوند باشد.
  • تخصص و فعالیتمان در راستای نوآوری و خلاقیت باشد.
  • دارای سلامت روحی و روانی.
  • معتقد به شعارهای موسسه.
  • اهدافمان در راستای اهداف مشترک موسسه باشد.
  • مهارت در کار گروهی داشته و غرور و تکروی نداشته و از الفاظ منفی مثل نمیشه، نمی توانیم و… استفاده نکنیم.
  • افکار شفاف داشته و وفادار به عهدمان باشیم.

شعارهای موسسه

  • ما آینده مان را با علوم جدید می سازیم
  • هیچ مرزی برای انتقال دانش وجود ندارد
  • اگر علم در ثریا باشد اولین کسانی که به آن دست پیدا می کنند، مردمی از پارس هستند

همکاران ما

دکتر میترا شهسوار
مدیر موسسه

دکترای تخصصی عمران سازه

مهندس محمدرضا اشکبوسی
هم بنیانگذار

مهندس عمران و برنامه ریزی توسعه

مهندس سهیل رضوی
مدیر مالی

فوق لیسانس ژئودزی

مهندس سمیرا شهسوار
مدیر روابط بین المللی

مهندس برق و مخابرات