نجوم

ASTRONOMY

موسسه انرژی درخشان زمان در نظر دارد علوم مختلف را با علم نجوم ارتباط دهد، بنابراین بخش ویژه ای برای این فعالیت در نظر گرفته است که در این بخش آموزش نجوم و ارتباط مستقیم با باشگاه نجوم آبسرک (مکانی ویژه برای  رصد آسمان)، حضور مربیان با سابقه کاربردی شگرف را به همراه دارد.

نجوم در پویا سازی ذهن و تمرکز و درک صحیح علم نقش مهمی را در زندگی هر فرد ایجاد می کنند، لذا برای کسب اطلاعات از نحوه یادگیری و ارتباط با آسمان زیبایمان این بخش را پیگیری کرده و از برنامه های آموزشی آن مطلع شوید.

ما یاد می گیریم که:

  • چگونه بدون تلسکوپ با چشمانمان رصد کنیم؟

  • چگونه سن یک ستاره یا سیاره را با سن خود مقایسه کنیم؟

  • چگونه صدای کهکشان ها را بشنویم و هزاران چیزهای ناشناخته دیگر را شناسایی کنیم؟

  • چگونه بر اساس فاصله و اندازه زاویه صورت فلکی، سازه های مقاوم را در زمین بنا کنیم؟

  • چگونه می شود چاله های فضایی را شناسایی کرد؟

یکی از مسائل، پرتوهای کیهانی و برخورد آنها به جو زمین است:

  • چگونه می شود اشعه های کیهانی را در چاله های فضایی محار کرد؟
  • اصلا آیا بر روی زمین چاله های فضایی وجود دارند به طوری که زمین را تحت تاثیر فرآیندهای کیهانی قرار بدهد؟
  • تفاوت این مناطق زمین با دیگر مناطق چیست؟
  • تا کنون دانشمندان این نقاط را شناسایی کرده اند؟