انرژی

Energy

جهان هستی از ماده و انرژی ساخته شده است. هر ذره ای از جهان برای حرکت و فعالیت نیاز به انرژی دارد. در علم فیزیک به طور کامل در مورد انرژی و اندازه گیری آن به بحث پرداخته است. به طوری که انرژی در جهان هستی پایه هر حرکت و پویش است بنابراین مبحث آن علم مطلق است و انسان برای کنترل و پیشرفت منابع در دسترس خود نیاز به تحقیق و بررسی انرژی دارد. انرژی از شروع هستی همراه ماست و از شروع پیدایش هستی تا به امروز، انسانها به شناسایی انرژی و استفاده از آن کرده اند.

دانشمندان و محققین برای مطالعه و تحقیق خود در مورد موضوعی ابتدا تعریف آن را می یابد. تعاریف درست و صحیح از مطالعات آنها را به سوی هدف اصلی سوق می دهد و قبل از هر اقدام و تحقیقی واژه را بررسی می کنند و به دنبال تعریف دقیقی از آن می گردند به طوری که جستجو و تحقیقشان را در یافتن تعریف درست دنبال می کنند. پیدا کردن تعریف درست درحقیقت یافتن کاربرد آن در جهان هستی ماست.

انرژی در واژه یونانی به معنی فعالیت و عملیات است. فیزیک دانان انرژی را توانایی انجام کارتعریف کرده اند که این تعریف جز تعاریف اولیه و پایدار علم فیزیک است. بهترین مدل برای تعریف واژه ها مدل حلزونی است که مثالی از مدل حلزونی را برای واژه انرژی تعریف می کنیم.

انرژی (E): توانایی انجام کار است. یعنی تمامی موجودات برای انجام کار باید سوخت  مصرف کنند تا این سوخت بصورت انرژی در ماهیچه های آنها ذخیره شود که در موقع لازم بتوانند از آن استفاده کنند.

Snail
  • با پیشرفت و انقلاب تکنولوژیک تمامی دستگاه ها و ماشین ها به نوعی از انرژی های مختلف استفاده می‌کنند.
  • کمیتی بنیادین است که برای توصیف وضعیت یک ذره، شیء یا سامانه به آن نسبت داده می شود.
  • یک مفهوم انتزاعی و ذهنی است. بر خلاف مفاهیمی مثل نیرو، جرم و طول که پیش از این درباره آن صحبت کردیم.
  • انرژی توان انجام هر فعالیت است . هر ذره ای از جهان برای حرکت و فعالیت نیاز به انرژی دارد.
  • انرژی نه تولید می‌شود و نه نابود می‌گردد، بلکه همواره از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شود(نیوتن).
  • انرژی میزان توانی است که در انجام فعالیتی در مدت زمانی خاص صرف می شود(انیشتین).
  • انرژی سوخت تمام ذرات جهان هستی برای گردش و پویایی در ساختار هستی است.

سینرژی Synergy

زمانی که یک یا چند عنصر با هم یک شکل از انرژی را ایجاد کرده و در یک جریان با هم تعامل و همیاری داشته باشند. اثری که از این تعامل بوجود می آید را سینرژی و هم افزایی می گویید.

سینرژی یکی از ویژگی های که دارد این است که معادلات ریاضی را بهم می زند. برای مثال یک جسم وقتی که با نیروی خاصی از عناصر موجود در هوا عبور می کند اگه آن جسم بچرخد و در عین حال به جلو برود و در جرم هوا نفوذ کند. مسافت بیشتری را در بعد زمان طی خواهد کرد.

توی طبیعت هم می شود به حرکت و سیستم مهاجرتی پرندگان اشاره کرد. پرندگان در کنار هم و به شکل 7 می توانند مسافت بیشتری را بدون خستگی و با انرژی کمتری طی کنند.

سینرژی می تواند محاسبه 1+1= 2 را بهم بزند و عدد حاصل فراتر از 3 و 4 و به صورت عددی فرد می باشد. محاسبه سینرژی در فعالیت های گروهی انسانها با فاکتوریل می باشد. (برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید)

واژه هایی که با قانون اصلی انرژی هارمونی ندارد:

قانون انرژی می گفت انرژی نه ایجاد می شود نه از بین می رود بلکه از صورتی به صورت دیگر یا از شکلی به شکل دیگر در می آیید. حالا پس انرژی نو یا جدیدی که برای انرژی بکار می بریم چیه؟ آیا انرژی جدید به وجود آمده؟ انرژی تجدید پذیر و غیر تجدید پذیر چیه؟ علم ما هنوز توی بحث ماده و انرژی کامل نشده است پس حتی المقدور از پسوندها و پیشوندهای زیر برای انرژی استفاده نکیم و سعی کنیم که همان کلمه قدرتمند “انرژی” را بکار ببریم.