پزشکی

Medical

ما معتقدیم که علم پزشکی شاخه اصلی از دنیای علم است که با سلامت جسمی و روحی انسان ها سر وکار دارد. لذا علم پزشکی مانند هر علم دیگر باید خصوصیات معینی را داشته باشد. ما ناشناخته هایمان را در علم فیزیک می یافتیم و از علم فیزیک به علم کیهان شناسی دست می یابیم ولی در این سال ها بعضی از ناشناخته ها علم فیزیک نمی تواند جوابگوی ما باشد و در جستجوی علوم دیگری هستیم که سوالات ما را پاسخ دهد. علم پزشکی می تواند ناشناخته های ما و جهان دیدنی ما را به ما نشان دهد.

در واقع فقط یک علم پزشکی وجود دارد و آن رشته ای است که بر اساس شواهد سوالات ما به صورت علمی پاسخ داده می شود. تیم پزشکی با مطالعه بر روی سلول ها و ژن ها به پیدایش هستی پی می برند. و مهمترین سوالی که ذهن تمام ما را به خود مشغول کرده است با علم پزشکی قابل پاسخ می باشد.

انرژی سلول های بنیادی:

سلول های بدن ما همیشه به انرژی نیاز دارند. حتی زمان خواب واستراحت و برای ادامه حیات و انجام فعالیت های مختلف به انرژی نیاز دارند.

ATP (آدونوزین تری فسفات) یک ترکیب شیمیایی است که وظیفه ذخیره انرژی را بر عهده دارد. تبدیل مواد غذایی به ATP و تبدیل ATP به انرژی مرتبط به گروه تخصصی بیوشیمی دارد. ATP یک ملکول آدنین است که سه پیوند فسفات دارد و هر کدام از پیوندهای فسفاتی، انرژی زیادی ذخیره دارند.

مقایسه  ملکول انرژی زا در بدن با کواسارزها یا اختروش ها

کواساریا اختروش منبع انرژی کهکشان هاست. کواسارها یا اختروش ها (quasars) یکی از این ساختار هستند که مقدار عظیمی انرژی در خود ذخیره دارند و طی واکنشی انرژی موجود در آنها آزاد شده است. نقش کواسارزها دقیقا شبیه نقش ملکول ATP در بدن می باشد.

ما انسان ها به عناصر انرژی زا نیاز داریم و عناصر موجود در جهان ما با مقادیر کم و زیاد در بدنمان وجود دارد. این عناصر، همان عناصر موجود در زمین و جو زمین است. انسان با خوردن مواد گیاهی و جانوری، انرژی شیمیایی نهفته در آنها را دریافت می کند و طی فرآیندهای پیچیده ای، انرژی آنها را آزاد می کند. بخشی از این انرژی برای ساختن بافت های تازه و نوسازی بدن، و بخشی از آن را برای انجام کارهایمان بکار می رود.

بدن انسان این چهار عنصر طبیعت را در خود دارد:

ابن سینا در کتاب قانون مدعی است که دو عنصر سنگین، یعنی خاک و آب، سازنده اعضای بدن هستند و دو عنصر سبک، یعنی آتش و هوا، سازنده روح هستند.

بدن انسان مثل ماشین یا دستگاهی می ماند که به سرعت می تواند انواع مختلف انرژی را ایجاد کند. مانند: انرژی صوتی، گرمایی، حرکتی و…

medical-4