جشن باد و زیتون

    ۵۰,۰۰۰ تومان

    درختان زیتون نقش مهمی در سرسبزی و زیبایی آبسرک دارند و زیتون نماد صلح و جاودانگی است. در آبان ماه هر سال جشن چیدن زیتون در آبسرک برگزار می شود.